Games

2007/Feb/18

Sceenshot จาก SS3 ค่ะ

ถ่ายรูป สนุกมากเลย

อารินแบล็ค อารินไวท์

แล้วนี่ก็ลูกชายคนโปรด

มาแปะเพราะเห่อ SS3...แล้วก็ไป

จริงๆมีรูปรั่วๆเยอะ

แต่แค่นี้ บล็อกก็เบี้ยวแล้ว...